125/2C Hòa Hưng, P12, Q10 0938 50 50 50

Sửa iPad Treo Cáp

5
Loại Hình Sửa Chữa: 
Dịch Vụ Sửa iPad: 
Giá: 
Liên Hệ
Bảo Hành: 
6 Tháng
Sửa iPad Treo Cáp

Sửa iPad 1 Treo Cáp

Sửa iPad 2 Wi-Fi Model A1395 Treo Cáp

Sửa iPad 2 GSM Model A1396 Treo Cáp

Sửa iPad 2 CDMA Model A1397 Treo Cáp

Sửa iPad 2 Wi-Fi Model (2012) Treo Cáp

Sửa iPad Mini Wi-Fi Model A1432 Treo Cáp

Sửa iPad Mini GSM Model A1454 Treo Cáp

Sửa iPad Mini CDMA Model A1455 Treo Cáp

Sửa iPad 3 Wi-Fi Model A1416 Treo Cáp

Sửa iPad 3 CDMA Model (VS) A1403 Treo Cáp

Sửa iPad 3 GSM model A1430 Treo Cáp

Sửa iPad 4 Wi-Fi Model A1458 Treo Cáp

Sửa iPad 4 GSM Model A1459 Treo Cáp

Sửa iPad 4 CDMA Model A1460 Treo Cáp

Sửa iPad Air WiFi Model A1474 Treo Cáp

Sửa iPad Air GSM&CDMA Model A1475 Treo Cáp

Sửa iPad Mini 2 WiFi Model A1489 Treo Cáp

 

Sửa iPad  iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490 Treo Cáp