125/2C Hòa Hưng, P12, Q10 0938 50 50 50

Sửa Nút Home iPad

5
Loại Hình Sửa Chữa: 
Dịch Vụ Sửa iPad: 
Giá: 
Liên Hệ
Bảo Hành: 
6 Tháng
Sửa Nút Home iPad

Sửa Nút Home iPad 1

Sửa Nút Home iPad 2 Wi-Fi Model A1395

Sửa Nút Home iPad 2 GSM Model A1396

Sửa Nút Home iPad 2 CDMA Model A1397

Sửa Nút Home iPad 2 Wi-Fi Model (2012)

Sửa Nút Home iPad Mini Wi-Fi Model A1432

Sửa Nút Home iPad Mini GSM Model A1454

Sửa Nút Home iPad Mini CDMA Model A1455

Sửa Nút Home iPad 3 Wi-Fi Model A1416

Sửa Nút Home iPad 3 CDMA Model (VS) A1403

Sửa Nút Home iPad 3 GSM model A1430

Sửa Nút Home iPad 4 Wi-Fi Model A1458

Sửa Nút Home iPad 4 GSM Model A1459

Sửa Nút Home iPad 4 CDMA Model A1460

Sửa Nút Home iPad Air WiFi Model A1474

Sửa Nút Home iPad Air GSM&CDMA Model A1475

Sửa Nút Home iPad Mini 2 WiFi Model A1489

 

Sửa Nút Home iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490