125/2C Hòa Hưng, P12, Q10 0938 50 50 50

Sửa iPad Air Không Nhận SIM, Thay Khay SIM iPad Air

5
Loại Hình Sửa Chữa: 
Dịch Vụ Sửa iPad: 
Giá: 
Liên Hệ
Bảo Hành: 
12 Tháng
Sửa iPad Air Không Nhận SIM, Thay Khay SIM iPad Air

Thay Khay SIM iPad 1

Thay Khay SIM iPad 2 Wi-Fi Model A1395

Thay Khay SIM iPad 2 GSM Model A1396

Thay Khay SIM iPad 2 CDMA Model A1397

Thay Khay SIM iPad 2 Wi-Fi Model (2012)

Thay Khay SIM iPad Mini Wi-Fi Model A1432

Thay Khay SIM iPad Mini GSM Model A1454

Thay Khay SIM iPad Mini CDMA Model A1455

Thay Khay SIM iPad 3 Wi-Fi Model A1416

Thay Khay SIM iPad 3 CDMA Model (VS) A1403

Thay Khay SIM iPad 3 GSM model A1430

Thay Khay SIM iPad 4 Wi-Fi Model A1458

Thay Khay SIM iPad 4 GSM Model A1459

Thay Khay SIM iPad 4 CDMA Model A1460

Thay Khay SIM iPad Air WiFi Model A1474

Thay Khay SIM iPad Air GSM&CDMA Model A1475

Thay Khay SIM iPad Mini 2 WiFi Model A1489

 

Thay Khay SIM iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490

Dịch Vụ Liên Quan

Sửa iPad Uy Tín