Khi nào cần nâng cấp RAM cho iMac:

+ Bạn là người thiết kế đồ họa phải xử lý nhiều hình ảnh có độ phân giải cao trong cùng một lúc.

Những chương trình và hình ảnh sẽ được bạn mở sẽ được nạp lên RAM trong quá trình xử lý.

Nếu iMac của bạn không có đủ RAM các file này sẽ không được nạp lên RAM và phải xử lý trực

tiếp từ ổ cứng. Điều này sẽ làm giảm hiệu năng xử lý một cách đáng kể. Vì tốc độ của ổ cứng thấp

hơn nhiều so với tốc độ RAM. Phải mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc của mình.

+ Các Tùy Chọn Nâng Cấp 8GB, 16GB

+ Nâng Cấp Cả SSD và RAM nếu bạn muốn có được hiệu năng Cao Nhất.