Dấu hiệu iMac của bạn bị khóa Firmware:

+ iMac của bạn hiện lên ô nhập mật khẩu và hình ổ khóa khi nhấn phím option khi khởi động

(nhấn option khi iMac khởi động để chọn boot từ usb ổ cứng gắn ngoài)

+ Mac Os yêu cầu nhập mật khi format ổ cứng

Nguyên nhân:

+ Do bạn đặt nhưng bạn đã quên mật khẩu

+ Bạn mua máy cũ, mật khẩu do chủ máy đã đặt trước đó,...