Dấu hiệu imac của bạn bị khóa icloud

+ Khi iMac của bạn khởi động sẽ xuất hiện ô nhập mật khẩu.

Tùy dòng máy và Mac OS mật khẩu thường là 4 chữ số hoặc 6 chữ số

+ Nhấn phím Option khi khởi động iMac để tiến hành cài lại sẽ hiện ổ khóa

cùng với ô nhập mật khẩu