+ Sửa iMac Chạy Chậm

+ Sửa iMac Tự Khởi Động Lại

+ Sửa iMac Không Khởi Động Vào Mac OS Được

Nguyên Nhân: Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này.

Bạn phải đem máy đến cho kỹ thuật kiểm tra.