Bước 1: Kiểm tra Loa ipad

 

Bước 2: Kiểm tra tổng quan các chức năng khác của iPad: Wifi, Cảm Ứng, Màn Hình,... Trước khi tiến hành tháo máy để kiểm tra phần cứng.

 

Bước 3: Tháo loa iPad cũ ra ngoài.

 

Bước 4: Thay thế loa ipad mới

 

 

Bước 5: Test, kiểm tra và bảo hành