125/2C Hòa Hưng, P12, Q10 0938 50 50 50

Thay IC Nguồn iPad

5
Loại Hình Sửa Chữa: 
Dịch Vụ Sửa iPad: 
Giá: 
Liên Hệ
Bảo Hành: 
6 Tháng
Thay IC Nguồn iPad

Thay IC Nguồn iPad iPad 1

Thay IC Nguồn iPad iPad 2 Wi-Fi Model A1395

Thay IC Nguồn iPad iPad 2 GSM Model A1396

Thay IC Nguồn iPad iPad 2 CDMA Model A1397

Thay IC Nguồn iPad iPad 2 Wi-Fi Model (2012)

Thay IC Nguồn iPad iPad Mini Wi-Fi Model A1432

Thay IC Nguồn iPad iPad Mini GSM Model A1454

Thay IC Nguồn iPad iPad Mini CDMA Model A1455

Thay IC Nguồn iPad iPad 3 Wi-Fi Model A1416

Thay IC Nguồn iPad iPad 3 CDMA Model (VS) A1403

Thay IC Nguồn iPad iPad 3 GSM model A1430

Thay IC Nguồn iPad iPad 4 Wi-Fi Model A1458

Thay IC Nguồn iPad iPad 4 GSM Model A1459

Thay IC Nguồn iPad iPad 4 CDMA Model A1460

Thay IC Nguồn iPad iPad Air WiFi Model A1474

Thay IC Nguồn iPad iPad Air GSM&CDMA Model A1475

Thay IC Nguồn iPad iPad Mini 2 WiFi Model A1489

 

Thay IC Nguồn iPad iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490

Dịch Vụ Liên Quan