Thay Vỏ iPad 1

Thay Vỏ iPad 2 Wi-Fi Model A1395

Thay Vỏ iPad 2 GSM Model A1396

Thay Vỏ iPad 2 CDMA Model A1397

Thay Vỏ iPad 2 Wi-Fi Model (2012)

Thay Vỏ iPad Mini Wi-Fi Model A1432

Thay Vỏ iPad Mini GSM Model A1454

Thay Vỏ iPad Mini CDMA Model A1455

Thay Vỏ iPad 3 Wi-Fi Model A1416

Thay Vỏ iPad 3 CDMA Model (VS) A1403

Thay Vỏ iPad 3 GSM model A1430

Thay Vỏ iPad 4 Wi-Fi Model A1458

Thay Vỏ iPad 4 GSM Model A1459

Thay Vỏ iPad 4 CDMA Model A1460

Thay Vỏ iPad Air WiFi Model A1474

Thay Vỏ iPad Air GSM&CDMA Model A1475

Thay Vỏ iPad Mini 2 WiFi Model A1489

 

Thay Vỏ iPad Mini 2 GSM&CDMA Model A1490