Sửa iPad 2 Mất Nguồn | Sửa iPad 2 Không Lên Nguồn

Bước 1: Kiểm tra sơ bộ iPad: móp méo, cảm ứng và màn hình có bị bể hay nứt mẻ hay không.

 

Bước 2: Tiến hành kiểm tra phần cứng bên trong máy.

 

Bước 3: Báo giá sửa chữa thay thế

 

Bước 4: Nếu bạn đồng ý: Tiến hành sửa chữa.

 

 

Bước 5: Test, kiểm tra và bảo hành