Bước 1: Kiểm tra mặt kính ipad

 

Bước 2: Kiểm tra tổng quan của máy, một số chức năng khác của máy có tác động cũng như khả năng ảnh hưởng khi máy bị va đập hỏng mặt kính ipad.

 

Bước 3: Bóc tách màn hình ipad và cảm ứng

 

Bước 4: Thay thế cảm ứng ipad

 

Bước 5: Test, kiểm tra và bảo hành