Bước 1: Kiểm tra màn hình iPad

 

Bước 2: Kiểm tra tổng quan của máy, một số chức năng khác của máy có tác động cũng như khả năng ảnh hưởng khi máy bị va đập hỏng màn hình iPad.

 

Bước 3: Tháo màn hình iPad bị hỏng ra.

 

Bước 4: Thay thế màn hình iPad mới

 

 

Bước 5: Test, kiểm tra và bảo hành