• Bạn cần nâng cấp, cài lại hệ điều hành trên Macbook của bạn lên Mac OS mới nhất.
 • Macbook của bạn bị lỗi OS, Không boot vào được Mac OS.
 • Bạn cần cài thêm phần mềm cho Mac OS
 • Địa chỉ : 125/2C Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10
 • Hotline: 08 39 70 70 70
 • Cài Đặt Macbook Air:

  • Cài Lại Mac OS Cho Macbook Air

   • Cài Mac OS 10.5 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.6 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.7 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.7 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.9 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.10 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.11 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.12 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.13 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.14 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.15 Cho Macbook Air
   • Cài Mac OS 10.16 Cho Macbook Air
  • Cài Windows Cho Macbook Air

   • Cài Windows 7 Cho Macbook Air
   • Cài Windows 8 Cho Macbook Air
   • Cài Windows 10 Cho Macbook Air

 

 • CÀI ĐẶT MACBOOK Pro

  • CÀI LẠI MAC OS CHO MACBOOK Pro

   • Cài Mac OS 10.5 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.6 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.7 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.7 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.9 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.10 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.11 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.12 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.13 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.14 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.15 Cho Macbook Pro
   • Cài Mac OS 10.16 Cho Macbook Pro
  • CÀI WINDOWS CHO MACBOOK Pro

   • Cài Windows 7 Cho Macbook Pro
   • Cài Windows 8 Cho Macbook Pro
   • Cài Windows 10 Cho MacbookPro

 

 • CÀI ĐẶT MACBOOK Retina

  • CÀI LẠI MAC OS CHO MACBOOK Retina

   • Cài Mac OS 10.9 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.10 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.11 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.12 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.13 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.14 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.15 Cho Macbook Retina
   • Cài Mac OS 10.16 Cho Macbook Retina
  • CÀI WINDOWS CHO MACBOOK Retina

   • Cài Windows 7 Cho Macbook Retina
   • Cài Windows 8 Cho Macbook Retina
   • Cài Windows 10 Cho Macbook Retina

 

 • CÀI ĐẶT MACBOOK 12 inch

  • CÀI LẠI MAC OS CHO MACBOOK 12 inch

   • Cài Mac OS 10.10 Cho Macbook 12 inch
   • Cài Mac OS 10.11 Cho Macbook 12 inch
   • Cài Mac OS 10.12 Cho Macbook 12 inch
  • CÀI WINDOWS CHO MACBOOK 12 inch

   • Cài Windows 8 Cho Macbook 12 inch
   • Cài Windows 10 Cho Macbook 12 inch

 

 • Những phần mềm phổ biến trên mac

  1. Microsoft Office: Phiên Bản 2011, 2016
  2. Adobe Photoshop: Phiên Bản CS6, CC , CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020
  3. Adobe Illustrator: Phiên Bản CS6, CC , CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020
  4. Adobe InDesign: Phiên Bản CS6, CC, CC 2015 , CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020
  5. Adobe After Effects: Phiên Bản CS6, CC, CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020
  6. Adobe Audition: Phiên Bản CS6, CC, CC 2015, CC 2017, CC 2018, CC 2019, CC 2020
  7. Lightroom 5, CC
  8. AutoCAD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  9. Phần Mềm Chỉnh Sửa File PDF: Adobe Acrobat Pro, Adobe Acrobat Pro DC 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
  10. Phần Mềm Xem Phim Trên Mac OS : VLC Player