Danh Sách iMac, Macbook, Mac Mini, Mac Pro Hỗ Trợ  mac OS Sierra(10.12)

  • iMac – Tất cả các model từ late 2009, iMac 10,1 – 17,1
  • Macbook – Tất cả các model từ late 2009, MacBook  6,1 – 9,1
  • Macbook Pro – Tất cả các model từ  2010, MacBook Pro   7,1 – 11,5
  • Macbook Air – Tất cả các model từ  2010, MacBook Air  3,1 – 7,2
  • Mac Mini – Tất cả các model từ 2010, Mac Mini  4,1 – 7,1
  • Mac Pro – Tất cả các model từ  2010, Mac Pro  5,1 – 6,1

     Các thiết bị từ 2008 trở về trước không cài được Mac OS Sierra (10.12)

Hướng Dẫn Kiểm Tra Model Máy Mac Của Bạn: