Danh Sách iMac, Macbook, Mac Mini, Mac Pro Hỗ Trợ  Mac OS High Sierra 10.13

  • iMac – Tất cả các model từ late 2009, iMac 10,1 – 17,1
  • Macbook – Tất cả các model từ late 2009, MacBook  6,1 – 9,1
  • Macbook Pro – Tất cả các model từ  2010, MacBook Pro   7,1 – 11,5
  • Macbook Air – Tất cả các model từ  2010, MacBook Air  3,1 – 7,2
  • Mac Mini – Tất cả các model từ 2010, Mac Mini  4,1 – 7,1
  • Mac Pro – Tất cả các model từ  2010, Mac Pro  5,1 – 6,1

     Các thiết bị từ 2008 trở về trước không cài được Mac OS High Sierra 10.13


MacOS High Sierra 10.13 mới sẽ có thể chạy trên mọi máy tính Apple có thể chạy MacOS Sierra, bao gồm mọi MacBook hoặc iMac được sản xuất năm 2009 trở lên và bất kỳ MacBook Pro, MacBook Air, Mac Mini hoặc Mac Pro nào được phát hành vào năm 2010 hoặc mới hơn.

MacOS High Sierra 10.13 bao gồm một vài cập nhật chính:

Trình duyệt web Safari sẽ bao gồm một dịch vụ mới có tên là "Autoplay Blocking", ngăn phương tiện tự động phát trên internet. Ngoài ra còn có một tính năng mới ngăn quảng cáo theo dõi bạn trên internet.

Ứng dụng Photos sẽ bao gồm cải tiến tổ chức và tìm kiếm. Ứng dụng được cập nhật sẽ nhận diện nhiều khuôn mặt hơn và sẽ bao gồm nhiều cập nhật lọc và phân loại hơn. Chỉnh sửa trên Apple Photos cũng sẽ chuyển đổi liền mạch sang các ứng dụng chỉnh sửa ảnh khác, như Photoshop.

Hệ thống tệp cốt lõi của MacOS đang được đại tu để làm cho nó nhanh hơn bao giờ hết. Sẽ nhanh hơn và dễ dàng hơn để sao lưu các tập tin hoặc di chuyển chúng, điều đó có nghĩa là ít sự cố hơn.

Hệ điều hành mới cũng sẽ bao gồm hỗ trợ cho thực tế ảo cao cấp. Apple trước đây đã thể hiện khả năng sử dụng tai nghe HTC Vive, mặc dù nó không hỗ trợ Oculus Rift of Oculus SDK.