125/2C Hòa Hưng, P12, Q10 0938 50 50 50

Thay Cảm Ứng iPad 3 GSM model A1430