Sửa Macbook Air Không Lên Nguồn

Bước 1: Kiểm tra sơ bộ Macbook Air: Trầy Xước, Móp Méo, Màn Hình Có Bị Nứt mẻ hay bể không.

 

Bước 2: Cho Bạn Ký Nhận Lên Thiết Bị: Mainboard, HDD, RAM,... Trước khi KTV tiến hành kiểm tra phần cứng.

 

Bước 3: Báo Giá Thay Thế, Sửa Chữa. 

 

Bước 4: Bạn Đồng Ý: KTV Tiến Hành Sửa Chữa.

 

 

Bước 5: Test, kiểm tra và bảo hành

 

Macbook Air

Sửa Macbook Air  13-inch, Mid 2013 MD760 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air  13-inch, Mid 2013 MD761 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD711 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2013 MD712 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD231 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2012 MD232 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD223 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2012 MD224 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC965 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2011 MC966 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC968 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 11-inch, Mid 2011 MC969 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2010 MC503 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2010 MC504 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook AIr 11-Inch, Late 2010 MC505 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook AIr 11-Inch, Late 2010 MC506 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2009 MC233 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 13-inch, Mid 2009 MC234 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2008 MB543 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 13-inch, Late 2008 MB940 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Air 13-inch, Early 2008 MB003 Không Lên Nguồn