Bước 1: Kiểm tra sơ bộ Macbook Pro Retina: Trầy Xước, Móp Méo, Màn Hình Có Bị Nứt mẻ hay bể không.

 

Bước 2: Cho Bạn Ký Nhận Lên Thiết Bị: Mainboard, HDD, RAM,... Trước khi KTV tiến hành kiểm tra phần cứng.

 

Bước 3: Báo Giá Thay Thế, Sửa Chữa. 

 

Bước 4: Bạn Đồng Ý: KTV Tiến Hành Sửa Chữa.

 

 

Bước 5: Test, kiểm tra và bảo hành

13 inch

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME864 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME865 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2013 ME866 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 MD212 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Early 2013 MD662 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD212 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 13-inch, Late 2012 MD213 Không Lên Nguồn

 

 

15 inch

 

Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 ME293 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Late 2013 ME294 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 ME664 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Early 2013 ME665 Không Lên Nguồn

 

Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 MC975 Không Lên Nguồn

Sửa Macbook Pro Retina, 15-inch, Mid 2012 MC976 Không Lên Nguồn