MacOS Mojave được phát hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2018.

Danh Sách iMac, Macbook, Mac Mini, Mac Pro Hỗ Trợ  MacOS Mojave 10.14

  • MacBook 12 inch Early 2015 hoặc mới hơn
  • MacBook Air Mid 2012 hoặc mới hơn
  • MacBook Pro Mid 2012 hoặc mới hơn
  • Mac mini Late 2012 hoặc mới hơn
  • iMac Late 2012 hoặc mới hơn
  • iMac Pro 2017
  • Mac Pro Late 2013, plus mid-2010 and mid-2012 models with recommended Metal-capable GPU

 

Làm cách nào để biết máy Mac của tôi model là gì và liệu nó có chạy MacOS Mojave 10.14 không?

Click chuột vào  Apple menu và chọn “About this Mac
Ở tab “Overview” trong cửa sổ About This Mac, sẽ hiển thị Mac model and đời máy